Refraktif Cerrahi (Lazer)

lazerMiyopi, hipermetropi ve astigmatizma gibi kusurlarının ameliyat yöntemleri ile düzeltilmesine refraktif cerrahi denilmektedir. Bu cerrahi yöntemleri LASİK, LASEK, PRK, EPİ-LASİK, İNTACS, CK ile multifokal ve akomodatif göziçi lenslerinin implantasyonudur.Günümüzde refraktif cerrahide kullanılan lazer tipi excimer lazerdir.Bu lazer kornea dokusunun molekülleri arasındaki karbon bağlarını çözerek istenilen bögede ve miktarda dokuyu ortadan kaldırır ve korneaya yeniden şekil verir. Excimer lazer ile 10 Diyoptriye kadar miyopi, 6 Diyoptriye kadar hipermetropi ve 6 Diyoptriye kadar astigmatizmanın düzeltilmesi mümkündür. Başarı oranı kişinin göz yapısına göre kişiden kişiye değişebilir.

 

 

İNTRALASE

Femtosecond lazer teknolojisi kullanılarak bilgisayar kontrolünde flebin lazerle kaldırılmasıdır. Saniyede 15000 lazer atımı ile 2-3 mikron büyüklükte karbondioksit-su karışımı kabarcıklar oluşturularak korneada flep oluşturur. İntralase ile bıçağa ait hemen hemen tüm flep komplikasyonları giderilmiştir. Klasik olarak cerrahi bir bıçak yardımı ile yapılan flep oluşturma basamağı yerini mikron hassasiyetinde çalışan bir lazere bırakmıştır. Bu teknoloji sayesinde LASİK ameliyatının en önemli ve en sık komplikasyon görülen ilk adımı bilgisayar kontrollü lazerle yapılmaktadır. İntralase ile flep yeri, çapı ve kalınlığı planlanan şekilde gerçekleştirilir. İntralase kişiye özel flep oluşturma imkanını vererek operasyonda elde edilecek başarıyı arttırmaktadır. İntralase stabil ve sağlıklı sonuçlar sağlar. Klasik LASİK için uygun olmayan birçok göz İntralase ile ameliyat edilebilmektedir.

avantajlari

İntralase’in avantajları

* Planlanan flep çapı, kalınlığı ve yerinin bilgisayar teknolojisi ile planlanana en yakın şekliyle yapılabilmesi
* İnce flep oluşturabildiğinden ince kornealı kişilerde LASİK uygulanabilme şansı vermesi
* İnce flep oluşturabildiğinden yüksek kusuru olan kişilerde de LASİK uygulanabilmesi
* Kornea sinirleri daha az zarar gördüğünden kuru göz sıklığında azalma
* Flepin çevresel kesisi dik olarak yapılabilir; bu flebin yerine yayıldıktan sonra daha stabil yapışmasına neden olur. İyi yapışan flebin altında epitel yürümesi riski de azalır.
* Keskin kenarlı flep oluşturduğundan flebin daha iyi yapışması, kayma ve kırışma riskinin azalması, iyileşme süresinin daha kısa olması
* Mikrokeratom kullanımını riskli hale getiren dar kapak aralığı, çok dik ya da düz kornealarda ve yüksek astigmatı olan hastalarda kullanılabilmesi

INTRALASE OPERASYON RESİMLERİ

operasyon   indir

 

LASİK

 

PRK gibi kornea kalınlığı LASİK için yeterli olmayan kişilere uygulanır. PRK’a benzerlik gösterir, ancak bu teknikte, epitel doku seyreltilmiş alkol yardımıyla bir flep gibi kaldırılır ve lazer uygulamasından sonra kornea üzerine tekrar yayılır.Epitel korunduğu için PRK’a oranla ağrı daha azdır, görmenin iyileşmesi süreci ise LASİK’e göre daha uzun sürer.

 

PRK

Korneanın en üstündeki epitel adlı ince dokunun sıyrılarak alttaki yatak dokuya excimer lazer uygulanmasıdır. LASİK’ teki gibi flep oluşturulmadığından korneanın üzerine koruyucu kontakt lens konur. Kornea kalınlığı LASİK olmaya elvermeyen hastalarda ve kapak genişliği mikrokeratom yerleştirmek için yetersiz olanlarda uygulanır. İyi görmeyi kazanma süreci LASİK’e göre daha uzun olup 3-4 hafta kadar sürebilir. Operasyon sonrası yaklaşık 2- 4 gün ağrılı geçer, nedeni epitel iyileşmenin bu sürede tamamlanmasıdır.

Klasik LASİK ameliyatında korneal flep kaldılırken, PRK ameliyatında korneanın epitel tabakası kazınarak Excimer Laser uygulanır.

 

KİŞİYE ÖZEL LAZER

Her kişinin görme yetisi ve göz yapısı farklılık gösterir. Wavefront , Q-value ve Topolaser yöntemleriyle kişiye özel lazer programı oluşturulabilir.

 

Wavefront

Kişiye özel tedavi yöntemi olan wavefront, görme kalitesini klasik lazer uygulamasından daha fazla arttırmayı amaçlamaktadır. Wavefront analiz cihazından göze gönderilen ışın demeti retinadan yansır, elde edilen görüntü yardımıyla lazer programlanarak ameliyat gerçekleştirilir.Bu teknikte gözün kırıcı ortamları taranır ve bilinen miyopi, hipermetropi ve astigmatizma gibi kusurlarının dışında görmeyi etkileyen diğer optik düzensizlikler (aberasyonlar) belirlenerek kişinin gözüne özel bir tedavi haritası çıkarılır ve bu harita eşliğinde lazer uygulanır.

Bu aberasyonlar görme keskinliğinde azalmaya, gece görüşünde azalmaya ve kamaşmalara sebep olabilir.Gözün tüm optik sapmalarını düzeltecek şekilde korneanın yeniden şekillendirilmesi sayesinde, görüntü çözünürlüğü ve kontrast duyarlılığı artmakta ve bu da kişinin daha iyi görmesini sağlamaktadır. Böylece kişi varolan görme potansiyelinden en iyi şekilde faydalanabilmektedir. Ayrıca wavefront tekniği ile düzensiz astigmatlarda ve önceden ameliyat olmuş fakat istenilen görme kalitesi sağlananamış olgularda da başarı sağlanmaktadır.

 

Topolazer

Kornea düzensizliği olan ya da önceki ameliyatında flep desantralizasyonu olan olgularda kornea topografisinin yardımıyla lazer ameliyatının yapılmasıdır. Q-value: Korneanın asferik yapısının olabildiğince korunmasını sağlayan bir tedavi yöntemidir.

 

LASEK

lasek

PRK gibi kornea kalınlığı LASİK için yeterli olmayan kişilere uygulanır. PRK’a benzerlik gösterir, ancak bu teknikte, epitel doku seyreltilmiş alkol yardımıyla bir flep gibi kaldırılır ve lazer uygulamasından sonra kornea üzerine tekrar yayılır.Epitel korunduğu için PRK’a oranla ağrı daha azdır, görmenin iyileşmesi süreci ise LASİK’e göre daha uzun sürer.

epi-lasik

EPİ-LASİK

1-4 Diyoptri miyopisi olup korneası LASİK olmaya elverişli olmayan keratokonus hastalarında kullanılır.Bunlar şeffaf, kornea dokusu içine yerleştirilen, yarımay şeklinde 2 halkadan oluşur. Bu halkalar için kullanılacak tünel bıçakla mekanik olarak ya da intralase ile oluşturulabilinir. İNTACS kornea içine yerleştirildiğinde, keratokonus hastalığının yol açtığı sivriliği korneayı gererek azaltır. Son yıllarda İNTACS,keratokonusun ileri evrelerinde tek tedavi yöntemi olan göz nakline bir alternatif olarak uygulanmaktadır. Bu tedavi ile keratokonus hastalarında, gözlüksüz ve lenssiz görme miktarı artacaktır.

Kornea halkalarının üç farklı çeşidi (Intacs, Ferrara ring, Keraring) olmakla beraber klinikte en sık kullanılan İNTACS göz içi halkalarıdır.Bu yöntemde saydam tabakanın normal anatomik pozisyonuna döndürülmesi esas amaçtır. Yani LASİK’ teki gibi görme kusurunu tamamen gidermeye çalışmak değil, azaltmaktır.

Bu halkalar dışardan bakıldığında fark edilmez ve en önemlisi kontakt lens gibi hissedilmez. İstenildiği zaman kolayca çıkarılabilen halkalar, görme merkezine yerleştirilmediğinden görmeyi etkileyecek herhangi bir kalıcı iz bırakmaz. Bu ameliyat katarakt ameliyatı gibi herhangi başka bir ameliyatı olmak için engel teşkil etmez.

Değişik kalınlıkta tipleri olan halkalar, keratokonus hastalığının derecesine göre tercih edilerek yerleştirilir.INTACS ameliyatında halkaların yerleştirileceği tünel 2 yolla açılabilir.

Mekanik yöntemde; Silindir şeklinde birbirine paralel iki bıçağın bulunduğu özel bir alet, kornea üzerine yerleştirilip düzeneğin hareket ettirilmesi ile kanallar açılır.

İntralase ile olan yöntemde ise; bilgisayarkontrolündeki lazer atışlarıyla tünel oluşturulduğundan daha kontrollü ve istenen derinlik ve çapta kanallar daha kısa sürede elde edilir. Bu başarı oranını arttıran bir faktördür. Komplikasyon riski daha azdır Keratokonus hastalarının %20’si kornea nakline gitmektedir. Kornea nakli ameliyatı geç dönemde başvuran bu hasta grubunda kaçınılmaz bir sondur. İNTACS uygulaması, keratoplasti ile karşılaştırıldığında, oldukça güvenli ve risksiz bir yöntemdir. İNTACS keratokonuslu hastalarda kornea nakli ihtiyacını ortadan kaldırmakta veya en azından geciktirmektedir.

kornea

İNTACS (KORNEA İÇİ HALKALAR)

Korneası ince olan kişilere uygulanabilen bu yöntem PRK ve LASEK’e alternatiftir. Bu teknikte epitelin kaldırılması için seyreltilmiş alkol yerine epikeratom adlı bir alet kullanılır. Ağrı PRK ve LASEK’ten çok daha azdır ve iyileşme süresi bunlardan kısadır.

 

FAKİK GÖZİÇİ LENSİ

Kırma kusurlarının düzeltilmesi amacıyla, hastanın kendi göz merceği alınmadan gözün içine yapay lensin yerleştirildiği bir yöntemdir. Genellikle çok yüksek kırma kusurlarının tedavisinde kullanılmaktadır. Bu yöntem ile 7 dereceden 25 dereceye kadar miyoplar ve 5 dereceden 13 dereceye kadar hipermetroplar tedavi edilebilmektedir.Göz yapısı lazer tedavisi olmaya uygun olmayan (örneğin kornea kalınlığı ince olan) yüksek miyop ve hipermetrop gözlerin gözlük yada lens kullanmadan net bir görüşe sahip olması fakik göziçi lensi ile mümkün olabilmektedir.

Fakik intraoküler lens (İOL) ameliyatı; 18 yaşından üzerindekilere, gözünde glokom (göz tansiyonu), retina hastalığı ve kataraktı olmayan kişilere yapılabilir. Bu tedavinin sizin göz yapınıza uygulanıp uygulanamayacağı kesin kararı ise yine yapılacak detaylı göz muayenesinde kırma kusurunuzun derecesi ve göz bebeğinizin karanlık koşullarındaki büyüklüğünün belirlenmesinin yanı sıra, kornea dokunuzun özel tetkiklerle incelenmesi sonucunda verilmektedir

Fakik İOL ameliyatı bir göz için yaklaşık 20 dakika sürer ve hasta anestezi altında olduğundan hiçbir şey hissetmez. Her iki göz arada en az 7 gün fark olacak şekilde sırayla ameliyat edilir ve ameliyatlı göz sadece 1 gün bandajlı kalır. Ertesi gün bandaj açılır ve kişi gözlük ya da lensi olmadığı halde günlük normal yaşantısına dönebilecek kadar net görmeye başlar. Görmenin düzelme süresi yaklaşık 4 ila 6 hafta arasındadır. Gözün içerisine yerleştirilenlens saydam olup göz dokunuzla uyumlu bir şekilde ömür boyu sorun çıkarmadan kalacak bir malzemedir. Ameliyat sonrası dışarıdan bakıldığında görünmez ve hasta tarafından gözde varlığı hissedilmez.